na-ti-o bunã!

na-ti-o bunã! (locutiuni si expresii)

Definitie = na-ti-o bunã! sau na-ti-o frântã (cã ti-am dres-o)!, 1) ei, asta-i!, ce vorbesti!, fii serios!, da de unde!, nici poveste!: na-ti-o bunã, zise Trãsnea; cândla dicã, nu-i nimicã. CR. ; 2) bunã treabã!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>